صفحه اصلیاخبار و مقالات

مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به تاریخ 5اردیبهشت 95در خصوص تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان‌ها در چهار رشته برای سال 1395 اعلام شد.

دیوار چینی در دهانه های بادبندی
با پیشرفت آئین نامه های طراحی و سخت گیری بیشتر آنها در رابطه با رفتار سازه از جمله مواردی که نیازمند توجه است بحث میان قاب ها است. یکی از نکاتی که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است نحوه دیوارچینی در دهانه های دارای مهاربند است.

اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال 1394

مطابق اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس تعرفه جدید به شرح زیر می باشد که عینا در سایت نظام مهندسی نیز در دسترس می باشد.

اطلاعیه مهم تمدید زمان تعرفه طراحی سال 93

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان مربوط به بارهای وارده به ساختمان در ویرایش جدید خود نسبت به نسخه های قبلی تفاوت هایی داشته است. در این مقاله به بررسی اجمالی این تغییرات برای پارتیشن ها و لزوم استفاده از الزامات ویژه بال ها و جان مقاطع فولادی مبحث دهم می پردازیم.

به منظور استاندارد سازی محاسبه سازه به روش حدی معاونت شهرسازی شهرداری شیراز اقدام به انتشار دستورالعملی مفید برای مهندسین محاسب نموده است. در این دستوالعمل نکات طراحی سازه های فولادی به روش حدی در ETABS شرح داده شده است.

بالای صفحه