چاپ کردن این صفحه

اعلام تعرفه خدمات مهندسی سال 1395

مصوبه هیئت مدیره محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس به تاریخ 5اردیبهشت 95در خصوص تعرفه خدمات مهندسی طراحی و نظارت ساختمان‌ها در چهار رشته برای سال 1395 اعلام شد.

 مطابق اعلام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس تعرفه جدید به شرح زیر می باشد که عینا در سایت نظام مهندسی نیز در دسترس می باشد.

تعرفه خدمات مهندسی نظام مهندسی استان فارس شیراز سال 1395 - صفحه 1

تعرفه خدمات مهندسی نظام مهندسی استان فارس شیراز سال 1395 - صفحه 2

برای دانلود تعرفه سال 95 در قالب فایل PDF کلیک کنید.

منبع: http://www.fceo.ir

 

موارد مرتبط