آموزش

به عقیده ما آموزش ابزاری موثر در زمینه توان مند سازی عوامل همکار و دخیل در پروژه های طراحی و پیمانکاری بیلوشن می باشد. از این رو برآنیم تا با بهره از تجارب مهندسین بیلوشن و بعضا منابع علمی خارج از گروه، دوره های آموزشی را به صورت منظم و به منظور افزایش توانمدی عوامل برگزار نماییم.

نبود آموزش های کافی به خصوص در زمینه اجرا از مشکلات اصلی صنعت ساختمان در ایران است. کارگر ساختمانی هیچ آموزشی بدین منظور ندیده و بعضا توانایی خواندن و نوشتن را نیز ندارند. چه مطلوب خواهد بود شرایطی که کارگر ساده ساختمانی در طی کار در کارگاه ساختمانی از نظر سواد و مهارت کاری نیز پیشرفت نماید و روحیه کمال طلبی در وی رشد کند. تنها در این صورت است که می توان از عوامل اجرایی به خصوص جوانان انتظار کار خوب را داشت.

نگرش کلی ما ایجاد فضای یادگیری در محیط کار است بدین صورت که هر یک از عواملی که به نوعی در هر یک از پروژه های بیلوشن دخیل هستند در مدت همکاری خود، با یادگیری مطالب و مهارت های جدید بر دانش کاری خود بیافزایند. همچنین ترویج اصول اخلاقی کار و اعتماد متقابل و احترام وجه تمایز دوره های آموزشی برگزار شده توسط بیلوشن خواهد بود.

دوره های آموزشی از طریق بخش اخبار به اطلاع علاقمندان خواهد رسید. شما می توانید با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار بیلوشن آگاه شوید.

پی نوشت: عکس متعلق به جمعی از کارگران پروژه گورزین قشم در ابتدای پروژه که به عنوان کارگر ساده مشغول به کار شدند و با اتمام پروژه برخی از آنان بعد از 3  سال نهایتا به عنوان عوامل اصلی اجرایی مشغول به کار بودند. با آرزوی موفقیت برای تمامی آنها.

 جمعی از کارگران پروژه گورزین قشم - لزوم آموزش در صنعت ساختمان

 

بالای صفحه