صفحه اصلیخدماتانجام امور اداری و دریافت مجوز

انجام امور اداری و دریافت مجوز

Shiraz Bilosionمراحل اداری پیچیده و وقت گیر بخشی جدا نشدنی از روند دریافت مجوزهای مربوط از مراجع زی ربط می باشد. کار پردازان بیلوشن با آشنایی از مراحل اداری درخواست های رایج و همچنین با اطلاع از ضوابط و قوانین حاکم در هر بحش می کوشند تا درخواست شما را در کوتاه ترین زمان پیگیری و منتج به نتیجه مطلوب نمایند. خدمات این بخش بیلوشن می تواند به صورت جداگانه و یا در قالب مکمل قراردادهای پیمانکاری به کارفرمایان ارائه گردد. می توانید برخی از انواع این خدمات را در ادامه مشاهده نمایید.

 

 

  • دریافت و تمدید پروانه ساختمانی
  • دریافت سند برای املاک و زمین های فاقد سند
  • دریافت انشعابات آب، برق، گاز، تلفن، فیبر نوری
  • ثبت گزارشات ساختمانی و بازدیدهای دوره ای
  • دریافت وضعیت بنا و پایان کار
  • تفکیک و تغییر کاربری اراضی

به منظور درخواست خدمات و یا مشاوره با بیلوشن از قسمت تماس با ما درخواست خود را مطرح نمایید. تمامی خدمات مشاوره بیلوشن به صورت رایگان می باشد. اطمینان داریم که شما پس از اولین همکاری با بیلوشن، ما را به عنوان همراه همیشگی، در دیگر پروژه های آتی خود انتخاب خواهید نمود، سابقه خدمات پیمانکاری بیلوشن و رضایت کارفرمایان پیشین ما گواه این مطلب است.

 

 

 

بالای صفحه