طراحی معماری

Architecture Bilosion

 هر فردی از خانه رویایی خود تصورات خاصی در ذهن دارد. طراحی یکسان امروزی در ساختمان ها و آپارتمان ها ما را از رویاهایمان دور نموده است. ایده هر بنا از انتظارات و توقعات ما آغاز می شود اما کامل نمی شود. با کمک مهندسین بیلوشن در بخش طراحی معماری می توانید به خانه رویاهایتان نزدیک تر شوید. مهندسین طراح بیلوشن با پیروی از اصول طراحی معماری به صورت خاص برای هر پروژه و بر اساس نیازهای کارفرما اقدام به طراحی معماری بنا می نمایند. استفاده مفید از فضا، کارایی طراحی و هماهنگی با محیط احداث پروژه از ویژگی های بناهای خاص طراحی شده در بیلوشن است.

در فضاهای متراکم دررون شهری گاه طراحی به منظور مفید ترین استفاده از فضا انجام می شود تا بنا توجیه اقتصادی داشته باشد. در این صورت نیز مهندسین بیلوشن با به کارگیری هنر و تجربه می کوشند تا در عین بیشترین استفاده از فضا، کارایی و راحتی طرح را نیز در نظر داشته باشند.

یکی از فاکتورهای متمایز در طراحی معماری انجام شده توسط بیلوشن، ارتباط نزدیک و موثر مهندسین طراح معماری در بیلوشن با مهندسین سازه و تاسیسات است که نهایتا منجر به هماهنگی کامل بین عوامل طراحی شده که نتیجه آن بنایی منحصر به فرد و کارا خواهد بود.  در عین حال با ارائه جزئیات دقیق برای تمام مراحل اجرایی در قالب نقشه های معماری، کیفیت نهایی بنا را تضمین می شود.

همراهی بیلوشن با خواست شما آغاز می شود اما هیچ گاه خاتمه نمی یابد، ما شما را در مسیر پروژه تنها نخواهیم گذاشت و حتی پس از بهره برداری پروژه پشتیبانی و حمایت ما همراه شما خواهد بود. امیدواریم گروه مهندسی بیلوشن در پروژه های آتی خود همکار شما باشد تا بتوانید تجربه ای متفاوت از خدمات مهندسی و طراحی را با استاندارد بیلوشن تجربه نمایید. برای طرح هر گونه سوال و یا مشاوره درخواست خود را از قسمت تماس با ما مطرح نمایید. لازم به ذکر است کلیه خدمات مشاوره بیلوشن به صورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

 

 

 

 

 

 

بالای صفحه