روش طرح و ساخت

 معرفی روش طرح و ساخت

BILOSION CPEدر این روش طراحی و اجرای کار در قالب یک قرارداد به پیمانکار واگذار می گردد و کارفرما تنها خواست نهایی خود از پروژه را در زمان قرارداد مشخص می کند. انتخاب روش و نحوه رسیدن به خواست کارفرما به عهده پیمانکار است. معمولا در روش طراحی و ساخت قیمت پروژه در زمان عقد قرارداد مشخص می شود و پیمانکار موظف است در اجرای کار از ضوابط مشخص شده توسط کارفرما پیروی کند. همچنین پرداخت به تناسب پیشرفت پروژه صورت می گیرد.

موارد کاربرد روش طرح و ساخت

در مواردی که کارفرما تخصص لازم برای طراحی پروژه و یا نیروی لازم بدین منظور را در اختیار ندارد از پیمانکاران توانمندی که قادر به انجام قرارداد های طرح و اجرا می باشند اجرا می کنند. در این روش با توجه به انجام تمامی عملیات طراحی و اجرا زمان اجرای طرح به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و تمامی مسئولیت های کیفیت نهایی به عهده پیمانکار می باشد. همچنین در مواردی که اعتبارات پروژه محدود است از این روش استفاده می شود.

مزیت های روش طرح و ساخت

1-      در این روش سرعت اجرای کار با توجه به انجام تمام عملیات طراحی و ساخت توسط پیمانکار، به میزان بسیاری افزایش می یابد.

2-      قیمت نهایی این پروژه ها به مراتب از دیگر قراردادها کمتر می باشد زیرا پیمانکار این امکان را دارد که پروژه را با توجه به امکانات و نقاط قوت خود طرح نماید.

3-      مشکلات عدم هماهنگی بین طراحان و مجریان در این روش به صفر می رسد و از بسیاری از هزینه های پیش بینی نشده جلوگیری می گردد.

4-      دوره های نگهداری در این پروژه ها بیشتر از پروژه های دیگر می باشد و این کیفیت اجرا را تضمین می کند.

5-      پیمانکاران خلاق و به روز می توانند با استفاده از روش های نوین اجرا در این قراردادهای طرح و اجرا، هزینه و زمان کار را کاهش دهند

معایب روش طرح و ساخت

در این روش جزئیات اجرایی در زمان عقد قرارداد مشخص نیست و تنها طرح کلی از اجری پروژه موجود است از این رو قراردادهای روش طرح و ساخت مفصل است.

 

 

 

بالای صفحه